Lezing Alpita de Jong over verbeeldingskracht Theun de Vries

Over de grote verbeeldingskracht van Theun de Vries gaat de eerstvolgende naar deze auteur genoemde lezing. Letterkundige en schrijfster Alpita de Jong is de spreker en de lezing wordt als altijd vanaf 19.30 uur gehouden in de Schierstins van Theun´s geboortedorp Feanwâlden.
De lezing heet dan ook ´Wat een verbeelding! Ontmoetingen met de hoogbejaarde Theun de Vries´. Mensen die de lezing willen bijwonen wordt gevraagd te reserveren. Zij dienen een bewijs van een coronatest of inentingsbewijs tegen corona te laten zien. Verdere informatie en reserveringen: www.schierstins.nl, [email protected] en tel. 0511-472937. De lezing wordt overigens georganiseerd door het Theun de Vries Genootschap.
Theun de Vries was al in de negentig…

Lees verder
Over de grote verbeeldingskracht van Theun de Vries gaat de eerstvolgende naar deze auteur genoemde lezing. Letterkundige en schrijfster Alpita de Jong is de spreker en de lezing wordt als altijd vanaf 19.30 uur gehouden in de Schierstins van Theun´s geboortedorp Feanwâlden.
De lezing heet dan ook ´Wat een verbeelding! Ontmoetingen met de hoogbejaarde Theun de Vries´. Mensen die de lezing willen bijwonen wordt gevraagd te reserveren. Zij dienen een bewijs van een coronatest of inentingsbewijs tegen corona te laten zien. Verdere informatie en reserveringen: www.schierstins.nl, [email protected] en tel. 0511-472937. De lezing wordt overigens georganiseerd door het Theun de Vries Genootschap.
Theun de Vries was al in de negentig toen letterkundige en schrijfster Alpita de Jong hem persoonlijk leerde kennen. Dat De Vries als schrijver en vertaler beschikte over de nodige verbeeldingskracht, spreekt voor zich. Maar die verbeeldingskracht bleek even belangrijk toen hij ouder werd en niet meer kon schrijven. Alpita de Jong, onder meer biograaf van Joost Hiddes Halbertsma, gaat in haar lezing in op wat Theun de Vries op hoge leeftijd vertelde en wat hij liet zien van zijn verbeeldingskracht.  Alpita (Aaltje Pietertje) de Jong werd in 1962 geboren in Groningen, de thuistaal was Fries. Toen ze zes jaar was, verhuisde het gezin naar Voorschoten. Ze studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap in Leiden en volgde daarna een aanvullend programma Italiaanse Taal– en Letterkunde. Vanaf 1998 schrijft Alpita de Jong over Fries literaire onderwerpen. In 2000 publiceerde ze een bloemlezing van negen Italiaanse verhalen in het Fries, en in datzelfde jaar verscheen de grote historische prozabloemlezing Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland, vertaald in het Nederlands.In 2003 was Alpita de Jong lid van de adviescommissie voor de Gysbert Japicxpriis. Vanaf 2000 maakte ze deel uit van verschillende literaire adviescommissies. Ze was werkzaam als docent Friese letterkunde en cultuurgeschiedenis aan de UvA en promoveerde daar in 2009 op een proefschrift over de Europese wetenschappelijke contacten van 19e-eeuwse Friese taalkundige en schrijver Joast Hiddes Halbertsma. Naast het schrijven van biografisch werk is Alpita de Jong vertaalster en schrijvend medewerker voor verschillende letterkundige instellingen. In 2018 publiceerde ze over Halbertsma een lijvige biografie. Zie ook de website https://alpitadejong.nl.
Lees minder

Officiële bron:
https://www.friesland.nl/nl/plannen/evenementen/agenda/3696989212/lezing-alpita-de-jong-over-verbeeldingskracht-theun-de-vries

Informatie

Weeknummer
Website
Facebook
Datum -
Extra data
Toelichting
Prijs
Toelichting

Locatie

Item Informatie
Categorieen
Tags

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *