Symposium ‘De problematiek van het Veen-Weidegebied’

Lees verder
De Werkgroep Cultuurhistorisch Erfgoed De Fryske Marren bestaat in 2021 tien jaar en om dit  heuglijke feit te vieren organiseert de werkgroep op 10 september 2021 een Symposium.
Dit symposium is tevens de start van de Open Monumentendag op zaterdag 11 september 2021, die na het symposium van start gaat ( van 10-17 uur).
De Friese meren zijn eeuwen geleden ontstaan toen de vraag naar brandstof toenam en de veengrond voor turfwinning werd afgegraven. Er kwam zowel voor de landbouw als voor de bebouwing grond beschikbaar. Deze gebieden moesten via sloten ontwaterd worden. Bij drooglegging van het veen kwam zuurstof vrij en brak het veen langzaam af (veenoxidatie). Er kwam een proces op gang waarbij het grondwaterpeil zakt, de veengrond krimpt en inklinkt, de bodem daalt en te nat wordt en daardoor moet het grondwaterpeil weer lager. Met het veenweideprogramma  proberen de Provincie en Wetterskip Fryslân in samenwerking met een aantal gemeenten en andere betrokken partijen het tij te keren.                                                           
Het thema De problematiek van het Veen-Weidegebied hebben wij gekozen omdat deze materie een van de grootste problemen in  ons gebied is. Tijdens  het Symposium ligt de focus vooral op het Landschap van het Veen-Weidegebied .                                                                                                    
Een zestal sprekers buigt zich over deze problematiek:
Prof.  Hendrik Folmer, In skries jowt gjin molke;              Prof. Pier Vellinga, Klimaatverandering is landschap verandering;          Aggie van der Meer, Lofdicht of proza over Het Veen-Weidegebied;              Prof. Philippus Breuker, De cultivering van het landschap van de Friese klei; Drs. Dennis Worst, Cultuur en Landschap in het Veen-Weidegebied;                                      Alle de Vries, Boeren in het Veen-Weidegebied.
Lees minder

Officiële bron:
https://www.friesland.nl/nl/plannen/evenementen/agenda/1040990247/symposium-de-problematiek-van-het-veen-weidegebied

Informatie

Weeknummer
Website
Facebook
Datum -
Extra data
Toelichting
Prijs
Toelichting

Locatie

Item Informatie
Categorieen
Tags

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *