Veenkoloniaal Museum

Laat je verrassen in het Veenkoloniaal Museum! Maak in het hart van de Groninger Veenkoloniën kennis met een rijk en boeiend verleden. Bron: https://www.nationalemuseumweek.nl/musea/veenkoloniaal-museum/
Duik in de wereld van ondernemende turfgravers, kapiteins, landbouwers en fabrikanten. De 19e eeuw is de Gouden Eeuw van de Groninger Veenkoloniën. Het is de eeuw van aardappelzetmeel, strokarton en de veenkoloniale zeevaart. Meer dan 60% van de Nederlandse zeeschepen komt dan uit deze regio. Naast de permanente expositie zijn er ook altijd twee wisseltentoonstellingen.

Noordelijk Scheepvaartmuseum

“Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is gevestigd in de twee mooiste middeleeuwse gebouwen van Groningen. Het museum toont de geschiedenis van de Noord-Nederlandse scheepvaart en de bewoningsgeschiedenis van de middeleeuwse panden en de stad. Daarnaast kun je het hele jaar wisselende kunst- en geschiedenistentoonstellingen in het museum bezoeken. Om te weten hoe Groningen er in de Middeleeuwen uitzag, kun je de bijzondere virtuele reconstructie van ‘Groningen in 1470’ bekijken.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verandert de komende jaren van maritiem museum naar het historisch museum van Groningen. Bron: https://www.nationalemuseumweek.nl/musea/noordelijk-scheepvaartmuseum/”