Veenkoloniaal Museum

Laat je verrassen in het Veenkoloniaal Museum! Maak in het hart van de Groninger Veenkoloniën kennis met een rijk en boeiend verleden. Bron: https://www.nationalemuseumweek.nl/musea/veenkoloniaal-museum/
Duik in de wereld van ondernemende turfgravers, kapiteins, landbouwers en fabrikanten. De 19e eeuw is de Gouden Eeuw van de Groninger Veenkoloniën. Het is de eeuw van aardappelzetmeel, strokarton en de veenkoloniale zeevaart. Meer dan 60% van de Nederlandse zeeschepen komt dan uit deze regio. Naast de permanente expositie zijn er ook altijd twee wisseltentoonstellingen.